Ons zorgaanbod

Resultaatgericht werken en leren in een fijne omgeving voor een goede balans in het gezin.

Voor iedere situatie een passend zorgaanbod

Een extra thuis waar kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of gedragsproblemen altijd terecht kunnen om te werken en te leren. Voor ouders zoals jullie is het de ideale oplossing om weer even op krachten te komen en te worden ontzien in alle verantwoordelijkheden.

In ieder gezin is de hulpvraag weer anders. De ene situatie vraagt om tijdelijke opvang of ondersteuning door de week. Maar er doen zich ook situaties voor waarbij directe crisisopvang of intensieve 1-op-1 begeleiding passend of noodzakelijk is. Voor iedere situatie geldt dat we de juiste balans willen vinden tussen wat je als ouder kunt dragen en nodig hebt.

Daarom is het van belang dat we eerst met elkaar in gesprek gaan. Wat is de huidige thuissituatie? Waar loopt het kind of de volwassene tegenaan? En welke situatie zou wenselijk zijn om rust en regelmaat te creëren? Deze vragen zijn essentieel om resultaatgerichte doelen te stellen die bijdragen aan de balans in jullie gezin.

De onderstaande zorgproducten geven een goed beeld van ons zorgaanbod: 

Dagbesteding en -behandeling

Het kan voorkomen dat het wonen thuis of bij een pleeggezin in meer of mindere mate onmogelijk blijkt. Het is dan verstandig om als (pleeg)ouder op vaste momenten of tijdelijk afstand te nemen en weer op krachten te komen. Op de boerderij zorgen wij er dan voor dat structuur en duidelijkheid terugkeren. Als de situatie erom vraagt werken we aan resultaatgerichte leerdoelen.

Crisisopvang

De situatie kan thuis soms onhoudbaar zijn en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Voor dit soort situaties bieden we crisisopvang. Bij spoedaanvragen doen we de intake nog dezelfde dag. Zo heb je als ouder even de tijd om afstand te nemen van de situatie. Samen bedenken we een plan hoe de komende periode aan te vliegen. Is er momenteel sprake van een crisissituatie? Neem dan direct contact op met: 06 108 989 20.

1-op-1 Begeleiding

Er zijn situaties denkbaar die vragen om 1-op-1 begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt niet in staat is zelfstandig te functioneren in een groep of niet voor zichzelf kan zorgen. Voor hen kunnen we een uitgebalanceerd en resultaatgericht zorgplan samenstellen waarin stap voor stap werken en leren centraal staat.  

Leer-werkbegeleiding

De stap naar zelfstandigheid is er één die vraagt om geduld en aandacht. Als ouder heb je misschien niet altijd de kennis of ervaring om dit goed te kunnen doen. Boerderijcampus biedt daarom woon- en werkplekken waar jongeren en volwassenen - in groepsverband - doelgericht de weg naar zelfstandigheid kunnen voortzetten.  

Ambulante hulp aan huis

Soms is het moeilijk om thuis de rust te creëren ondanks de positieve impact van het werken en leren op de boerderij. Onze professionals staan je op zo’n moment ook thuis terzijde om de juiste handvatten aan te reiken. Zij kennen de kinderen goed en kunnen daardoor tot een goed resultaatgericht zorgplan komen.

De zorgboerderijen van Boerderijcampus

Erve Remerman

Denekamp

lees meer

Erve De Hooge Esch

Oldenzaal

lees meer

Erve Meinders

Tilligte

lees meer

Ik wil graag meer informatie