Ambulante hulp aan huis

Hulp aan huis als je als ouders even niet meer weet hoe verder te gaan.

Het zelfstandig werken en leren op Boerderijcampus blijkt een positief effect te hebben, maar de situatie thuis blijft onrustig. Ambulante hulp aan huis kan dan erg veel verlichting brengen. Ambulante hulp aan huis kan zich richten op specifieke opvoedingstips, maar ook ondersteuning bieden in bijvoorbeeld het doen van boodschappen.

Stap 1: de intake

De problemen spelen zich veelal thuis af. We komen daarom eerst bij je thuis om de situatie te begrijpen. Bovendien is de cliënt dan ook gemotiveerder en meer op zijn gemak. In de intake proberen we altijd eerst antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag: wat is de meest ideale thuissituatie waar iedereen zich bij prettig voelt en wat is daarvoor nodig? 

Wat je kunt verwachten

Nadat we samen resultaatgerichte doelen hebben vastgesteld, komt een hulpverlener op een nader te bepalen frequentie langs. Heeft je kind een sport of hobby? Het kan dan ook zinvol zijn om op locatie hulp te bieden als de situatie daar om vraagt. Ook op school kunnen we hulp bieden als het de situatie thuis in balans brengt.

Financiering en aanmeldprocedure

Om goed van start te gaan, zijn de financiering en aanmeldprocedure belangrijke stappen in het proces daarnaartoe. We vinden het dan ook belangrijk dat je als ouders goed weet waar je aan toe bent.