Dagbesteding en -opvang

Zoveel mogelijk de talenten en krachten aanspreken om leerdoelen te halen!

Een verstandelijke beperking of gedragsproblemen zijn niet te vatten in een standaardprogramma of -model. De verhouding tussen behandeling, opvang en besteding en in welke frequentie dat moet gebeuren, is voor iedere cliënt anders. De ene situatie vraagt om intensieve 24-uursbegeleiding, de andere situatie vraagt alleen om weekendopvang. Ongeacht de situatie is de basisgedachte op onze zorgboerderij hetzelfde: werken en leren op Boerderijcampus moet vooral leuk zijn!

Stap 1: de intake

Om goed te kunnen bepalen wat een kind of volwassene nodig heeft, gaan we eerst kijken naar de situatie. In hoeverre kan hij of zij bijvoorbeeld omgaan met geld en hoe kan dagbesteding daarin ondersteunen? Zodra we alle (sociale) uitdagingen helder hebben, werken we toe naar een resultaatgericht zorgplan. Samen met jullie als ouders stemmen we af wat de meest wenselijke verhouding is tussen behandeling, opvang en besteding en welke frequentie daarin passend is.  

Wat je kunt verwachten

Leren omgaan met angst, jaloezie verdragen of onzekerheid bespreekbaar maken: het zijn allemaal concrete leerdoelen waar een cliënt mee aan de slag kan gaan. Ons uitgangspunt is daarin altijd om zoveel mogelijk de talenten en krachten van het kind of de volwassene aan te spreken om deze leerdoelen te behalen. Ook bij complexere behandelingen - denk bijvoorbeeld aan een traumabehandeling - blijven we de talenten en krachten als uitgangspunt nemen.

Financiering en aanmeldprocedure

Om goed van start te gaan, zijn de financiering en aanmeldprocedure belangrijke stappen in het proces daarnaartoe. We vinden het dan ook belangrijk dat je als ouders goed weet waar je aan toe bent.