Financiering

Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget? Wij helpen je op weg.

Zekerheid over financiering

De zorg die Boerderijcampus biedt betaal je uit PGB, via Zorg in Natura of uit een combinatie van die twee. Deze kosten zijn afhankelijk van het type zorg dat je afneemt. Maak je je als ouders zorgen over het aanvragen van financiering? Je staat er bij ons nooit alleen voor, ook als je op dit moment niet weet welke vorm van financiering het beste bij jouw hulpvraag past. Heb je nog geen indicatie vanuit de gemeente of het CIZ? Ook dan kun je altijd bij ons aankloppen! Samen kijken we dan naar een geschikte vorm van financiering.

Zorg in Natura (ZIN)

De zorg die volgens het Zorg in Natura-principe wordt vergoed, verloopt via het zorgkantoor of via de gemeente (Jeugdwet en WMO). Het zorgkantoor is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het zorgkantoor wijst zorg toe op grond van indicatiebesluiten van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zorgt ervoor dat een zorgverlener de nodige zorg gaat leveren. Boerderijcampus ontvangt van het zorgkantoor de vergoeding voor de zorg van jou of je kind. Bij ZIN kan voor mensen vanaf 18 jaar een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de WLZ. Wij informeren je dan over de wettelijke eigen bijdrage. De indicatie kan ook door de gemeente via de Jeugdwet of WMO afgegeven worden. Dat kan dan vaak via ZIN gaan, in een enkel geval ook via een PGB. 

Persoonsgebonden budget (PGB)

 

Het PGB is een subsidie die aan de cliënt is toegekend op basis van een indicatiebesluit. Je kunt daarmee zelf bepalen welke zorg- en dienstverlening je inkoopt. Je ontvangt dus van Boerderijcampus een rekening voor de verleende zorg. Let op: in het PGB-budget is geen vergoeding inbegrepen voor de kosten van verblijf. Deze kosten voor verblijf kunnen wij aan je doorberekenen als je kind bij ons woont. Vraag ons gerust naar de voorwaarden hiervan.

 

Is alles duidelijk? En wil je je kind of jezelf aanmelden bij Boerderijcampus? Lees dan verder bij de aanmeldprocedure.