Wie we zijn

Visie op persoonlijke ontwikkeling medewerkers

Het belang van personele ontwikkeling

Bij Boerderijcampus vinden we het belangrijk dat niet alleen onze bewoners en deelnemers kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen, maar ook ons personeel. We werken binnen ons team zowel aan team- als individuele ontwikkeling. 

Insights Discovery

Voor ons personeel hebben we een intensief ontwikkeltraject ingezet. Nieuwe personeelsleden krijgen een basismodule aangeboden met daarin uitleg over de visie van Boerderijcampus en de methode die wij gebruiken om ons personeel te trainen en ondersteunen: Insights Discovery Profiel. Ook hier is de basis persoonlijk contact en respect voor elkaar. Na het Insights programma ontvangt elke werknemer een uitgebreid persoonlijk verslag, dat als instrument dient voor zowel individuele ontwikkeling als teamontwikkeling.

De 5 pijlers waar Boerderijcampus op gebouwd is, gelden ook voor onze medewerkers. Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeuren en talenten die we maximaal willen benutten. Daarom zijn we een methodiek aan het ontwikkelen die medewerkers op basis van zijn of haar profiel matchen aan een specifieke locatie, activiteit en doelgroep. Op die manier hebben we straks de juiste mensen op de juiste plek. En de juiste plek rondom de juiste mensen. 

Daarnaast bieden wij ons personeel het volgende:

Deskundigheidsbevordering: hierin werken medewerkers aan hun professionaliteit via actuele thema’s die spelen in de teams, bijvoorbeeld feedback geven. Dit gebeurt drie keer per jaar, waarbij theorie en praktijk vloeiend worden afgewisseld. Het doel is dat ze nadenken over hun eigen professionele houding en dit vervolgens vertalen naar de dagelijkse praktijk;

Werknemers kunnen individuele coaching krijgen: persoonlijke ontwikkeling en werken aan obstakels. De medewerker kan hier zelf om vragen, maar kan ook vanuit Boerderijcampus gevraagd worden. Vaak wordt de situatie op de werkvloer gekoppeld aan de privé-situatie. De medewerker kan hierdoor zowel privé als op het werk zichzelf optimaal ontwikkelen;

Intervisie-bijeenkomsten: professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerpen die aan de orde komen, kunnen bijvoorbeeld zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens, organisatieveranderingen en de ontwikkelsvragen eromheen. Het doel is de deskundigheid van de medewerkers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.